Jesteś: Produkty / Shimadzu / Spektrometria mas
 

Produkty

Spektrometria mas

LC/MS
Systemy spektrometrów mas do chromatografii cieczowej

Konsumenci coraz bardziej dbają o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, coraz większe znaczenie ma dokładna ocena coraz mniejszych ilości śladowych zanieczyszczeń. Dlatego też coraz ważniejsza staje sie analiza z wykorzystaniem spektrometrów mas. Firma Shimadzu spełnia te wymagania posiadajac w swojej ofercie wysokoczułe przyrzady: kwadrupolowy analizator mas LCMS-2020 i analizator mas z potrójnym kwadrupolem  LCMS-8030.
Do badań strukturalnych, metabolomiki i proteomiki firma Shimadzu zaprojektowała unikalny hybrydowy spektrometr mas przyrzad LCMS-IT-TOF. Przyrząd ten łaczy zalety pułapki jonowej umożliwiajacej wielokrotną fragmentację z wysoką dokładnoscią i rozdzielczoscią analizatora mas czasu przelotu. Do jego unikalnych właściwości należą: wysoka dokładność mas w analizie fragmentacyjnej MS, która nie maleje przy wielokrotnej fragmentacji; wysoka stabilność kalibracji mas oraz ultraszybkie przełączanie polarności. Opatentowane oprogramowanie wykorzystuje informacje z wielokrotnej fragmentacji, rozkładu izotopowego oraz unikalne techniki filtrowania fragmentów jonów do dokładnego oznaczania prawidłowego wzoru nieznanych składników.

Wirtualny doradca LCMS (witryna internetowa poświecona przyzrądom LCMS Shimadzu) LCMS Virtual Advisor, oferuje ciągły dostęp do interaktywnego wsparcia dla serii spektrometrów mas Shimadzu LCMS-2010, i LCMS-2020. Darmowa aplikacja internetowa oferuje dostęp do procedur konserwacji, które są dodatkowo ilustowane filami, podanane sa mozliwe przyczyny błędów i sposoby ich rozwiazania, na stronie okazane sa również schematy przyzadów wraz z numerami katalogowymi poszcególnych części.


GC/MS

Od sprzedaży w 1979 roku naszego pierwszego chromatografu gazowego/spektrometru mas (GC/MS), firma Shimadzu jest liderem w dostarczaniu rozwiązań GC/MS, wprowadzając takie innowacyjne projekty jak soczewki ogniskowania post-kwadrupolowego, nowe rozwiązania optyki jonowej oraz przedni dostęp w celu ułatwienia konserwacji. Te innowacje są wynikiem szeroko zakrojonych działań pracowników działu R&D, mających na celu uzyskanie wyjątkowej czułości oraz prostej obsługi i konserwacji.
GCMS-QP2010 Ultra oferuje najwyższą wydajność w swojej klasie, wykorzystując opatentowaną technologię protokołu zaawansowanej szybkości skanowania (Advanced Scanning Speed Protocol) do ostatecznego uzyskania najszybszego pomiaru danych, a jednocześnie uzyskując czułość pięć razy wyższą od czułości wcześniejszych modeli. Ponadto, aby usprawnić wydajność laboratorium w zakresie bardzo szybkiej analizy, zapewnia usprawnienie zastosowania w szerokiej dwuwymiarowej chromatografii gazowej (GCxGC) i jest pierwszym urządzeniem GC-MS wyposażonym w funkcje przyjazne dla środowiska przez oszczędność zużycia mocy oraz gazu nośnika. Pomaga to zmniejszyć koszty operacyjne laboratorium oraz zmniejsza wpływ na środowisko.

Pobieranie danych oraz sterowanie w serii GCMS-QP2010 jest wykonywane przez oprogramowanie GCMSsolution oferujące nowe i innowacyjne rozwiązania zapewniające dużą przepustowość, kontrolę przyrządu, obsługę różnych danych oraz zgodność z przepisami.

Dostępne są modele demonstracyjne GCMS-QP2010.  W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem naukowym firmy Shim-Pol.

Urządzenia GCMS firmy Shimadzu produkowane są w USA.
 

Zastosowania GC/MS
Analiza pozostałości wielu pestycydów z użyciem GC/MS z synchronicznym trybem Scan/SIM
(pdf - 275 KB)
Analiza środków bromowanych opóźniających palenie się z zastosowaniem GCMS (pdf - 53 KB)
Szybka, czuła analiza lotnych substancji organicznych metodą EPA 8260 z rozszerzonym zakresem dynamiki (pdf - 201 kb)
 

Nagrody


 
Kliknij by dowiedzieć się więcej (pdf)
 

 
 

Lista produktów

Foto
LCMS-8060 Nowość
The LCMS-8060 is a ground breaking innovation in mass spectrometry helping to transform LC/MS/MS data quality by developing a new vision of sensitivity and speed.
Foto
iMScope TRIO Nowość
Obrazowy Spektrometr Mas Sprzężony z Mikroskopem Optycznym
Foto
LCMS-8050 Nowość
LCMS-8050 – fenomenalna sprawność potrójnego kwadrupolu
Foto
LCMS-8080
Potrójny kwadrupol do analiz wymagających najwyższej czułości.
Foto
LCMS-8030 potrójny kwadrupolowy detektor mas MS/MS
Najszybszy potrójny kwadrupol na rynku.
Foto
LCMS-2020 detektor mas z pojedynczym kwadrupolem
Pojedynczy kwadrupolowy spektrometr mas
Foto
LCMS-IT-TOF hybrydowy spektrometr mas MS/MS
Hybrydowy, superszybki spektrometr masowy z wydajnością MSn
Foto
LCMS Front Ends
Foto
Oprogramowanie LCMSsolution
Foto
GCMS-TQ8040 Nowość
Tak inteligentny, że niemal pracuje samodzielnie!
Foto
GCMS-TQ8030
Najszybszy potrójny kwadrupol z detektorem mas na rynku
Foto
GCMS-QP2010 Ultra
Foto
GCMS-QP2010 SE
Foto
Biblioteki widm masowych
Foto
Opcja GCMS-QP2010
Foto
Oprogramowanie GCMSsolution
Foto
QuanSolution Software

 
 

Certyfikaty

© SHIM-POL A. M. Borzymowski ul. Lubomirskiego 5 05-080 Izabelin, Tel: +48 22 7227048, Fax: + 48 22 7227051, E-mail:biuro@shim-pol.pl tworzenie stron www: Visualteam